معاون اول رییس جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در نخستین مجمع اقتصادی خزر، دقایقی پیش عازم ترکمنستان شد.

بررسی اختیارات رییس قوه مجریه

روحانی و دولت وی نمی‌توانند اعلام کنند ما نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کرده و یا اختیار عمل داشته باشیم.