ذاکرنیوز :: zakernews

تلفن دفتر مرکزی : 37759272-025
ایمیل سردبیر : info@zakernews.ir
______________________

آدرس دفتر مرکزی:
قم؛خیابان آیت الله طالقانی،مجتمع تجاری اداری سعدی،خبرگزاری ذاکر
ایمیل جهت ارسال مقالات، اخبار ، پيام يا پيشنهادی و درج آگهی:

zakernews92@gmail.com

سامانه پیام کوتاه:
30008830303000