رئیس جمهور آمریکا سوتی عجیبی درباره مرز کشور مکزیک هنگام سخنرانی خود داد.

    پربازدیدترین های فیلم