بازار بورس ایران

بورس ایران از شفاف‌ترین بورس‌های خاورمیانه است

در حالی که فعالان بازار بورس خواستار اجرای قانون برای شفافیت در شرکت‌های بورسی هستند، اما مدیرعامل بورس و اوراق بهادار تهران، بورس ایران را از شفا‌ف‌ترین بازارهای بورس خاورمیانه خواند.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تعدادی از کاربران سامانه «فارس من» با ثبت مطلبی با عنوان «ما فعالین بازار بورس خواستار قانون برای اجرای شفافیت در شرکت های بازار بورس هستیم» گفتند که ما فعالان بازار بورس خواستار یک قانون بهتر جهت اجرای شفافیت شرکت‌ها در بازار پایه فرابورس هستیم.

در این زمینه علی صحرایی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در حاشیه عرضه اولیه پترو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نوری در بورس تهران اعلام کرد: بورس ایران از شفاف‌ترین بازارهای بورس در خاورمیانه است و سامانه کدال که برای انتشار اطلاعات شرکت‌های حاضر در بورس طراحی شده است، دارای اطلاعات زیاد و شفاف شرکت‌های بورسی است که در اختیار همگان قرار دارد.

وی گفت: یکی از مزیت‌های بورس این است که شفافیت عملکرد شرکت‌های بورسی به خوبی تامین می‌شود و سهامداران می‌توانند با آگاهی و دید باز نسبت به خرید سهام شرکت‌ها اقدام کنند.

مدیرعامل بورس تهران گفت: یکی از مزیت‌ حضور شرکت‌ها در بورس تهران این است که اگر شفافیت داشته باشند، می‌توانند از معافیت 20 درصدی مالیات بر عملکرد شرکت‌ها به خاطر حضور در بورس برخوردار شوند و مزیت دوم تامین مالی شرکت‌ها با ابزارهای مختلف بورسی است.

صحرایی حضور شرکت‌های بورسی را در بورس تهران به شرط شفافیت و ارائه گزارش عملکرد ماهانه دانست که این گزارش‌ها در دسترس سهامداران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد که چنین دسترسی اطلاعات در کمتر جای دنیا وجود دارد.

به گفته وی مشارکت مردم در بورس نسبت به گذشته رشد کرده است، به‌گونه‌ای که با عرضه اولیه پترو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نوری فقط در یک روز 560 هزار نفر سهام این شرکت را خریداری کردند.

مدیرعامل بورس تهران لازم افزایش مشارکت مردم در بورس و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه را ارتقای سواد مالی مردم دانست و گفت: باید ضریب نفوذ بازار سرمایه در ایران به میانگین جهانی برسد که در حال حاضر این رقم بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است.

صحرایی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم باید اعتمادسازی برای مردم و سرمایه‌گذاران انجام داد و هم نگاه فرهنگ‌سازی و هدایت رفتار مردم برای مشارکت در اقتصاد کشور با استفاده از ابزارهای جذاب برای حضور مستقیم و یا غیرمستقیم در بورس را فراهم کنیم.

وی در مورد اینکه میانگین ضریب نفوذ بورس در ایران چقدر است، گفت: همین قدر بگویم که وضع ما از نظر ضریب نفوذ بورس بین مردم خوب نیست.

به گزارش فارس، حدود 540 شرکت ایرانی در بورس اوراق بهادار تهران حضور دارند که در حال حاضر سهم بازار سرمایه از اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی به یک‌سوم می‌رسد، در حالی‌که همچنان اقتصاد کشور بر پایه تامین مالی بانک‌محور استوار است و یا اصطلاحا 80 درصد تامین مالی شرکت‌ها و تولید از طریق شبکه بانکی صورت می‌گیرد و تنها 11 درصد از تامین مالی شرکت‌ها با ابزارهای طراحی‌شده در بورس و بازار سرمایه فراهم می‌شود.

به گفته صحرایی امیدواریم با برنامه‌ریزی حداقل یک‌سوم سهم تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی با ابزارهای مختلف بازار سرمایه تامین شود و فشار تامین مالی از روی دوش بانک‌ها برداشته شود.

اگر خوشت اومد لایک کن
1
آخرین اخبار