یمن بار دیگر پایگاه سعودی ملک خالد را هدف قرار داد

یمن بار دیگر پایگاه سعودی ملک خالد را هدف قرار داد
- اخبار بین الملل -

یمن بار دیگر پایگاه سعودی ملک خالد را هدف قرار داد

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار