تصاویر دیده نشده از پرتاب‌های ناموفق موشکی سپاه

چقدر شهید تهرانی مقدم و تیمش زحمت کشیدن ، شکست خوردن ، ولی باز با پشتکار موشک‌هایی ساختند که نقطه‌زن و قاره پیماست.

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار