تقلای آمریکا برای بازگشت مرکز ثقل اقتصاد جهان به اردوگاه غرب/ بازنده جهانی شدن اقتصاد آمریکا بود

یک پژوهشگر ریسک گفت: آمریکا به دنبال این است تا مرکز ثقل اقتصاد جهانی را مجددا از کشور های نفت خیز و چین به آمریکا و انگلیس بازگرداند.

 به گزارش ذاکرنیوز، محمد حسین ادیب بر این باور است که آمریکا به دنبال این است تا مرکز ثقل اقتصاد جهانی را مجدداً از کشورهای نفت خیز و چین به آمریکا و انگلیس بازگرداند و این کار را در گروی روسیه و خاورمیانه ای ضعیف می داند.

دیگر نظرات وی را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی  تسنیم در ادامه می خوانید.

اقتصاد جهانی را چگونه می بینید ؟

ادیب : در دهه 90 میلادی تکنولوژی موج سوم جایگزین تکنولوژی موج دوم شد و این جهان را با اضافه تولید مواجه کرد. با تکنولوژی موج سوم تولید دو برابر شد. اگر اضافه تولید جذب نمی شد اقتصاد غرب سقوط می کرد.

در این شرایط، قیمت نفت افزایش یافت و جمعیت 600 میلیون نفری کشورهای نفت خیز که معادل 600 میلیون نفر جمعیت کشورهای غربی بود قدرت خرید شان افزایش یافت و اضافه تولید جهان را جذب کردند و مانع یک فروپاشی اقتصادی در غرب شدند.

*بازنده جهانی شدن اقتصاد آمریکا بود

مشکلات دیگر اقتصاد غرب چه بود ؟

ادیب: آمریکا و اروپا گران اداره می شدند و کمپانی ها به سمت چین رفتند که ارزان اداره می شد و این در چهارچوب جهانی شدن اقتصاد اتفاق افتاد. با ایجاد سازمان جهانی تجارت، آمریکا و انگلیس اجازه دادند تا کالاهای ارزان از چین و بقیه کشورها با چهار درصد حقوق گمرکی وارد شود و این مرکز ثقل اقتصاد جهانی را از آمریکا به شرق آسیا و بالاخص چین منتقل کرد. بازنده جهانی شدن اقتصاد آمریکا بود.

چکیده مطلب شما این است که تکنولوژی موج سوم و جهانی شدن اقتصاد مرکز ثقل اقتصاد جهانی را از آمریکا با چین و کشور های نفت خیز منتقل کرد ؟

ادیب : بله

تلاش آمریکا برای بازگرداندن مرکز ثقل اقتصاد جهانی از کشورهای نفت خیر و چین به آمریکا و انگلیس

استراتژی فعلی آمریکا بر چه اساسی استوار است ؟

ادیب : آمریکا به دنبال این است تا مرکز ثقل اقتصاد جهانی را مجددا از کشور های نفت خیز و چین به آمریکا و انگلیس بازگرداند.

برای رسیدن به این راهبرد چه طراحی دارد ؟

ادیب : خاورمیانه و روسیه کانون تولید نفت مازاد جهان است. آمریکا خاورمیانه‌ و روسیه ای می خواهد ترجیحاً ضعیف و از نظر سیاسی متفرق، از نظر اقتصادی در بن بست و از نظر اجتماعی فاقد روحیه.

با این استراتژی به چه چیزی دست می یابد ؟

ادیب : کشورهای نفت خیز ضعیف می شوند و مرکز ثقل اقتصاد جهان به آمریکا باز می گردد.

عده ای فکر می کنند آمریکا یک عربستان قوی می خواهد تا ایران را مهار کند اصلاً اینگونه نیست آمریکا از شکست عربستان در جنگ یمن خشنود می شود چون به تضعیف عربستان می انجامد

استراتژی آمریکا در برابر عربستان بر چه بنیادی استوار است ؟

ادیب : عده ای این مسأله را اشتباه می فهمند، آمریکا خواستار یک عربستان ضعیف از نظر اقتصادی، در بن بست از نظر اجتماعی و فاقد روحیه و از نظر سیاسی متفرق است. عده ای فکر می کنند آمریکا یک عربستان قوی می خواهد تا ایران را مهار کند اصلاً اینگونه نیست. آمریکا از شکست عربستان در جنگ یمن خشنود می شود چون به تضعیف عربستان می انجامد.

شما پیش بینی خاصی در مورد یمن دارید ؟

ادیب : محمد حسین هیکل سردبیر الاهرام سی سال قبل نوشت عربستان درگیر یک جنگ در یمن می شود و در این جنگ شکست می خورد و این راهبرد آمریکاست .

*استراتژی آمریکا در خاورمیانه توازن قواست

* توازن قوا در خاورمیانه با شکست عربستان در جنگ یمن

شما آینده خاورمیانه را چگونه می بینید ؟

ادیب : تا عربستان در جنگ یمن شکست نخورد توازن قوا در خاورمیانه برقرار نمی شود و استراتژی آمریکا در خاورمیانه توازن قواست .

آمریکا به دنبال محاصره جغرافیایی روسیه در اوراسیاست

راهبرد آمریکا در مقابل روسیه ؟

ادیب : روسیه از بعد نظامی با آمریکا رقابت می کنند. آمریکا به دنبال محاصره جغرافیایی روسیه در اوراسیاست.

راهبرد آمریکا در مقابل چین ؟

ادیب : آمریکا بدون محاصره چین به سبک پیمان سیتو است که البته با شرایط روز بازسازی می شود .

راهبرد جهانی آمریکا تغییر کرده است ؟

ادیب :رایس در وران بوش پسر راهبرد آمریکا را اینگونه تعریف کرد : امریکا روسیه را می بخشد ، اروپا را ندیده می گیرد و ایران را تنبیه می کند.

اکنون راهبرد آمریکا را چگونه است ؟

ادیب : بولتون ادعا کرد بایدن؛ چین و روسیه را تنبیه می کند، اروپا را ندیده می گیرد و ایران را با امضای برجام می بخشد. لذا جمهوری خواهان برای بازگشت آمریکا به برجام جزئی از مشکل اند .

دیدگاه اروپاییان در خصوص آمریکا چیست ؟

ادیب : تاچر می نویسد آمریکا در هر موردی که در خاورمیانه دخالت کرده به افتضاح کشیده شده است و این راهبرد اروپائیان در خصوص آمریکا ست اروپائیان می خواهند آمریکا در هر موردی در ایران پا به میان گذاشته به افتضاح کشیده شود در گام دوم اروپائیان می خواهند در هر موردی آمریکا از زبان دیپلماسی در خاورمیانه استفاده کرده شکست بخورد و در پنجاه سال گذشته کمتر موردی بوده که تلاش آمریکا برای موفقیت زبان دیپلماسی پیروز شده است و این تاکید می کنم بازی اروپاست. گام سوم اینکه آمریکا در هر موردی ورود نظامی کرده در خاورمیانه باید با خفت پایان یابد و باز هم این بازی اروپاست.

برجام چه می شود ؟

ادیب : صادرات انرژی عادی است، پولش هم وصول می شود. صادرات نفت هم کم نیست. تحریم در آمریکا مصرف داخلی دارد.

بیشتر توضیح دهید؟

ادیب : بخشی از مذاکرات برجام بازی اروپائیان علیه آمریکاست که بازی ما نیست اما در زمین ماست. اگر منظور از مذاکرات برجام گشایش در تجارت خارجی ایران است ما با توافق یا بدون توافق به سمت گشایش در تجارت خارجی پیش می رویم.

اقتصاد ایران را چگونه می بینید ؟

ادیب : مجموعه فروش از طریق پایانه های فروشگاهی، موبایل و اینترنت که فروش غیر نقدی را نشان می دهد و برداشت از خود پردازها که فروش نقدی را گواهی می کند 850 هزار میلیارد تومان در ماه گذشته بوده، مردم ما ماهی ٨5

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار