تعرفه برق برای مشترکان پرمصرف با قیمت واقعی محاسبه می‌شود

عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر در برنامه رادیویی «روی خط اقتصاد» از رادیو اقتصاد گفت: حذف یارانه برق از مشترکان پرمصرف که درصد کمی از مشترکان صنعت برق را تشکیل می‌دهند جریمه نیست و در واقع قیمت برق برای دهک‌های پر مصرف به ازای قیمت تمام شده واقعی محاسبه خواهد شد. البته برای بخش عمده مشترکان که مصرف پایین تری دارند به  گونه‌ای است که به آنها یارانه انرژی تعلق خواهد گرفت.

این مقام مسئول گفت: تعرفه‌های برق خانگی پلکانی خواهد بود و در پلکان‌های مختلف نرخ برق به ازای هر کیلووات متفاوت خواهد بود.

او در خصوص الگوی مصرف در کشور گفت: طبق قانون الگوی مصرف رقمی است که ۷۵ درصد مشترکان برق کمتر از آن میزان مصرف می‌کنند. الگوی مصرف در اغلب مناطق کشور۳۰۰ کیلووات است و ۷۵ درصد مشترکین پایین‌تر از این میزان مصرف می‌کنند. پله بعدی مشترکان کمتر از ۱،۵ برابر الگو مصرف می‌کنند که ۱۵ درصد مشترکین را شامل میشود. پله سوم مشترکان با مصرف بیش از ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر هستند که ۸ درصد هستند. پله آخر هم مشترکانی هستند که بیش از ۲.۵ برابر الگو را مصرف می‌کنند و ۲ درصد مشترکان را تشکیل می‌دهند و واقعی شدن تعرفه برق برای این ۲ درصد اعمال می‌شود.

او ادامه داد: به عبارتی نرخ برق مشترک زیر الگو ۱۳۰ تومان به ازای هر کیلووات است، اگر این مشترک ۹۰۰ کیلووات در ماه مصرف کند. تعرفه برق به ازای هر کیلووات به ۱۱۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند که حدودا ۸ برابر نرخ یارانه‌ای است. در واقع صورتحساب یک مشترک با مصرف ۳۰۰ کیلووات در ماه ۳۵هزار تومان است، اما برای مشترکان پرمصرف مبلغ قبض به یک میلیون تومان خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار