تعدیل نصاب‌ معاملات مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار

با تصویب هیات وزیران و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال، معاملات متوسط تا سقف 10 میلیارد ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از یک میلیارد تومان تعدیل شد.

 به گزارش ذاکرنیوز، تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم (تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 9/5/1401 هیئت وزیران) ابلاغ شد.

️هیئت وزیران در جلسه 5/ 5/ 1401 به پیشنهاد شماره 2045/2 مورخ 18/ 1/ 1401 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (175) قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1380- تصویب کرد:

️با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل می‌شوند:

حد نصاب طبقه اول حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی
بند (د) ماده (103) قانون | 400.000.000 ریال

حد نصاب طبقه دوم حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی
بند (د) ماده (103) قانون | ‌1.200.000.000 ریال

بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال 1381
تبصره ماده (130) قانون | 40.000.000 ریال

طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و…)
ماده (131) قانون | 2.000.000.000 ریال

طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و…)
ماده (131) قانون | 4.000.000.000 ریال

بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی
بند (س) ماده (132) قانون | 10.000.000.000 ریال

پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول
تبصره (3) ماده (147) قانون | 200.000.000 ریال

هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران
بند (10) ماده (148) قانون | 2.500.000 ریال

ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری
ماده (202) قانون | 20.000.000.000 ریال

ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی
ماده (202) قانون | 8.000.000.000 ریال

ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی
ماده (202) قانون | 400.000.000 ریال


اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار