باقری: لازمه خروج آمریکا از منطقه پیوند برادرانه با کشورهای همسایه است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص روابط ایران با کشورهای همسایه گفت: خروج آمریکا از منطقه لازمه‌اش این است که یک پیوند برادرانه و دوستانه با کشورهای همسایه داشته باشیم، این یک تصمیم راهبردی دولت ایران است.

به گزارش ذاکرنیوز، علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان امروز یکشنبه با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص دیپلماسی عمومی و رابطه انتخابات و دیپلماسی عمومی گفت: مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی استقلال بوده و استقلال در تعریف حضرت آقا در بیانیه گام دوم انقلاب این است که آزادی عمل کشور در عرصه خارجی، صیانت کشور از تحمیل زورگویی‌ها و این استقلال گزاره ای است که هیچ کسی در مورد آن شک و شبهه‌ای ندارند. حتی دشمنان مردم ما هم به این نکته اذعان دارند که ایران در طول این سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با صلابت توانسته استقلالش را حفظ کند.

وی افزود: هنر اصلی انقلاب اسلامی در این است که در عین حفظ استقلال توانسته پیشرفت را در عرصه های مختلف محقق کند. اینجاست که باز می‌بینیم حضرت آقا در بیانیه گام دوم تصریح می‌فرمایند که «استقلال به معنی محصور کردن اقتصاد و سیاست خارجی در مرزهای جغرافیایی نیست».  پس هم استقلال و پیشرفت در سایه استقلال دو گزاره‌ای مهمی است که می‌شود گفت دو نقطه نورانی و برجسته انقلاب اسلامی است.

باقری در ادامه با بیان اینکه هم نقش مردم و هم مجلس در نهادینه کردن و هم تعیین چارچوب و الکوی پیشرفت بسیار اساسی است، ادامه داد: وقتی که مردم در صحنه انتخابات حضور پیدا می‌کنند به معنی این است که مردم سالاری اسلامی زنده است. مردم با نشاط در تعیین سرنوشت خودشان نقش افرین هستند و این جاست که یک بازدارندگی در مقابل دشمنان ایجاد می‌کند. 

وی افزود: ایران یک گوهر است. بعضی وقتا از من می‌پرسند که تهدیدها علیه ایران چه زمانی تمام می‌شود پاسخ من به عنوان دیپلمات این است که ما چون یک گوهر داریم، تهدید در مقابلش وجود دارد اما اگر چیزی نداشته باشی قاعدتا کسی هم کاری ندارد. لذا هنر این نیست که بگوییم تهدیدی وجود ندارد. هنر این است که بگوییم توانستیم در مقابل تهدیدها بازدارندگی ایجاد کنیم.

معاون سیاسی وزیر خارجه درباره حضور و نقش آفرینی مردم در عرصه انتخابات گفت: این می‌تواند این بازدارندگی را تثبیت کند. شاید کسی فکر کند آیابا یک رای این اتفاق می‌افتد؟ بله این تجمیع ظرفیت ها در سطح ملی این پیام را به دشمن می‌دهد که ملت ایران هنوز پای استقلال ایستاده است.

وی تصریح کرد: استقلال پروژه ای نبوده که در سال 57 به نتیجه برسد. استقلال یک فرایند است که ما باید در قبال آن نقش آفرین باشیم. 

باقری در ادامه با اشاره به پیشرفت در انقلاب گفت: مجلس یک نقش بسیار اساسی در الگوسازی پیشرفت دارد. حضرت آقا یکی از کارویژه های اساسی مجلس را قانون گذاری می‌دانند. تعبیر ایشان این است که قانون گذاری یعنی ریل گذاری در مسیر پیشرفت کشور. این ریل گذاری در واقع الگوهای اساسی پیشرفت را به ارکان حاکمیت ارائه می‌کند. در واقع مسیر حرکت دولت  در چارچوبی است که مجلس تعیین می‌کند. مجلسی که آحاد آن منتخب مستقیم مردم هستند. یعنی درد، انگیزه و خواست مردم در الگوی پیشرفت باید خودش را نشان دهد.

این دیپلمات ایرانی ادامه داد: امام خمینی (ره) تعبیری داشتند که نمایندگان مجلس باید افراد زجر کشیده باشند. این نشان می‌دهد هم الگوسازی پیشرفت باید مبتنی بر نگاه و خواست و انتظار مردم باشد و هم شان دیگر مجلس که نظارت است تا بتواند از آن مسیری که تعیین شده برای مردم صیانت کند. 

وی افزود: این تلفیق دو گزاره اساسی می‌تواند یک رهیافت بسیار اساسی و مبنایی را برای نقش افرینی مردم در عرصه انتخابات مجلس به رخ بیگانگان بکشد.  امروز واقعیتی که مردم ما با آن مواجه‌اند، جنگ اقتصادی است که دسمن سالهاست علیه مردم ما راه انداخته است. این جنگ اقتصادی یک هدف مشخص ندارد. هدف اساسی آن جلوگیری از پیشرفت مردم است. این عزم دشمن و عمق کینه آن را نشان می‌دهد. وقتی که دشمن به اینگونه وارد صحنه می‌شود، قاعدتا مردم ما با بلوغ و شناختی که از وضعیت دارند و اراده ایرکه برای تعیین سرنوشت خودشان دارند، جدی تر و با صلابت‌تر در این عرصه حاضر خواهند شد.

باقری در خصوص ارتباط حماسه حضور مردم در صحنه و باز شدن دست دیپلمات‌ها در مذاکرات گفت: در دنیا کشورها دوگونه هستند. یا باید متکی به مردمشان باشند و یا متکی به یک قدرت بیگانه.  پیام اصلی انقلاب اسلامی اعلام استقلال بود. یعنی ما وابسته به کسی نیستیم. حضور مردم و نقش آفرینی در عرصه‌های مختلف قوت به کشور می‌دهد. زیرا استحکام استقلال و تحکیم استقلال را به رخ دشمنان و بیگانگان می‌کشد و آنان درک می‌کنند حاکمیتی که برخواسته از این مردم است در مقابل هیچ چیزی سر خم نخواهد آورد جز تامین منافع مردم و کشور. 

وی افزود: طبیعی است وقتی که مردم حضور اثرگذار و در واقع با نشاط در صحنه‌هایی که جلوه گری خارجی دارد مثل انتخابات، بسیارموثر است و در صحنه های مختلف می‌بینیم. ما در طول دو سال گذشته این مسئله را به عین دیدیم. سیاست دولت که مبتنی بر سیاست همسایگی بود و تلاش جدی توسط دولت برای اینکه بتواند مناسبات خود را با کشورهای منطقه به طور جدی توسعه دهد، صورت گرفت.

باقری خاطرنشان کرد: یکی از کارویژه های اساسی مجلس این است که ریل گذاری برای آینده است. به این جهت نقش مجلس راهبردی است. یک دستگاه اجرایی ممکن است بخش قابل توجهی از کارش به امورد جاری اختصاص پیدا کند ولی ریل گذاری یعنی نگاه راهبردی. از این منظر هم حضور و مشارکت مردم در تعیین نمایندگان شایسته و متعهد که بتوانند این نقش را به خوبی ایفا کنند، می تواند تضمین کننده استقلال و پیشرفت ما باشد.

معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان درباره روابط با کشورهای همسایه تصریح کرد: تعاملی که دولت با کشورهای همسایه دارد و مبتنی بر تصمیم نظام است، راهبردی است. ما با همه کشورهای همسایه به جز یک کشور، مناسبات خوب داریم. چه آذربایجان در شمال، چه عربستان، امارات، قطر و عمان و کویت در جنوب و چه در غرب ترکیه و عراق و چه در شرق افغانستان و پاکستان، ما مناسبات خوبی داریم. به ویژه شخص آقای رئیس جمهور در قامت یک رییس دولت فعال در عرصه سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی توانستند گره‌های مهمی را در مناسبات با کشورهای همسایه بگشایند.

وی افزود: از جمله کشوری که مناسبات خوبی داریم و باید داشته باشیم کشور آذربایجان است. این کشور پیوندهای تاریخی، تمدنی، دینی و مذهبی ناگسستنی با ما دارد. لذا در این عرصه بسیار مناسبات رو به جلویی داریم و این نوع نگاهی که دولت دارد، نشان دهنده این است که یک اراده جدی در نظام برای تعامل هم افزا با کشورهای منطقه وجود دارد. 

باقری ادامه داد: ما در مقابل کشورهای دیگر ممکن است رهیافتمان تهدیدزدایی باشد. ولی در. مورد کشورهای منطقه و همسایه اولویتمان تنش زدایی است. قطعا ما اجازه نخواهیم داد بینگانگان از شکاف های احتمالی بین ما و برخی همسایگان سواستفاده کننند. ما با تحکیم پیوندهای بسیار راهبردی و ریشه دار با کشورهای همسایه قطعا اراده جدی داریم برای اینکه یک منطقه ای با ثبات توام با همکاری جمعی و امنیت جمعی را ایجاد کنیم تا آن نگاهی که حضرت آقا دارند مبنی بر اینکه آمریکا باید از منطقه برود، بسترش فراهم شود.

وی تاکید کرد: خروج آمریکا از منطقه لازمه‌اش این است که یک پیوند برادرانه و دوستانه با کشورهای همسایه داشته باشیم. این یک تصمیم راهبردی دولت ایران است.


اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار