انتشار برای نخستین بار؛

اشاره حاج قاسم سلیمانی به قرارگیری در یک قدمی شهادت

اشاره حاج قاسم سلیمانی به قرارگیری در یک قدمی شهادت در فتح بستان و سیزدهم سال ۱۳۶۱ در دست‌نوشته خود به فرزندش را ببینید.
اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار