ستاد مدیریت زلزله: در هر حال غافلگیر می‌شیم!

انتشار اخباری درباره رخ دادن ۲۰ درصد از زلزله های جهان در ایران و همچنین ماجرای دستگیری یکی از فعالان شبکه اجتماعی اینستاگرام ملقب به "سحر تبر" سوژه طنز شهرونگ شد.

انتشار اخباری درباره رخ دادن ۲۰ درصد از زلزله های جهان در ایران و همچنین ماجرای دستگیری یکی از فعالان شبکه اجتماعی اینستاگرام ملقب به "سحر تبر" سوژه طنز شهرونگ شد.

ستاد مدیریت زلزله: در هر حال غافلگیر می‌شیم!

ستاد مدیریت زلزله: در هر حال غافلگیر می‌شیم!

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار