آذری جهرمی در نقش آیرون‌من؛ بشکن رو بزنم؟

در راستای تصمیم محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پایان‌دادن به فعالیت سرویس‌های ارزش افزوده (VAS)، وی توئیت زیر را در صفحه خود منتشر کرد.

برترین‌ها: در راستای تصمیم محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پایان‌دادن به فعالیت سرویس‌های ارزش افزوده (VAS)، وی توئیت زیر را در صفحه خود منتشر کرد.

آذری جهرمی در نقش آیرون‌من؛ بشکن رو بزنم؟

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار