کد خبر ۵۱۴۶۹۶ ۲۳۶۵ بازدید انتشار : ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۲۵

اقدام مسلحانه منافقین شب گذشته در شهر قهدریجان به طرف پایگاه بسیج!+فیلم

جوجه منافق فکر کردی نصف شب به دیوار مسجد تیر بزنی و در بری کار جمهوری اسلامی تمومه!