نورالدین پسر ایران:

کتابی که باعث خنده و گریه حضرت امام(ره) شد‌

«نورالدین عافی» گفت: تلخ و شیرین های جنگ را نوشتم و نزد امام خمینی(ره) بردم و به فرموده ایشان با خواندن آن بعضی از شب‌ها گریه ‌کردند و گاهی به این خاطرات می‌خندیدند.

۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۰ 157 بازدید