روایت ملاقاتی متفاوت در زندان شاه

من خامنه ایم،شوهر خواهر هاشمی!

در کتاب خاطرات رهبرمعظم انقلاب" یادمان زندانها و بازداشتگاه ها " روایت جالبی از دیدار ایشان وهمسر مکرمه با آیت الله هاشمی رفسنجانی در زندان رژیم ستم شاهی نقل شده است.

۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۴ 1045 بازدید