دادگاهی مجری فارسی وان +عکس

کمال الملک،علی حاتمی. مردم غيرتمند ايران :در خصوص قولي كه به شما دادم شكايتي توسط عده اي از مردم ايراني تنظيم گرديد وعليه شبكه فارسي١ وتوهين بزرگي كه توسط مجري اين شبكه آقاي سينا ولي الله. نام پدر ناصر: به كد ملي:٠٠٧٢٧٦١٤٣١ به ايران شد، در قوه قضاييه ثبت گرديد.

۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۴ 504 بازدید