سوالی که کارشناسان باید پاسخ دهند، روحانی‌ از دانش‌آموزان‌ پرسید!

رئیس جمهور در مراسم بازگشایی مدارس با طرح سوال و پرسش مهر گفت: از نظر شما دانش‌آموزان فرصت‌های پیش روی کشور پس از پایان تحریم‌ها چیست.

۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۵ 182 بازدید