(تصاویر) جمع آوری 200 معتاد پرخطر

تعداد ۲۰۰ معتاد پر خطر در مناطق حاشیه ای شهر مشهد با همکاری نیروهای انتظامی جمع آوری و به مراکز ماده ۱۶ منتقل شدند.

۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۸ 3228 بازدید