شهردار اهواز:

در خدمت رسانی به مردم هیچ تفاوتی بین روز اول خدمت و روز پایان نیست

در هوای گرم باید رفت و روب به موقع انجام شود و فضای سبز نیز مرتبا با رعایت اصل صرفه جویی در آب، انجام پذیرد.

۲۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۹ 2464 بازدید