کد خبر ۵۳۱۳۰۵ انتشار : ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۴۱

بوشهر|صندوق حمایت از توسعه کشاورزی دارای 16 هزار میلیارد ریال سرمایه است

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی گفت: این صندوق با 16 هزار میلیارد ریال اعتبار و سرمایه نقش مهمی در حل مشکلات بخش کشاورزی در عرصه‌های گوناگون دارد.

به گزارش ذاکرنیوز از بوشهر، سیدعبدالکریم رضوی اردکانی بعدازظهر امروز در جشنواره ملی خرما در بوشهر به نقش مهم صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی پرداخت و با بیان اینکه این صندوق در همه استان‌ها ایجاد شده  اظهار داشت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به منظور جذب و هدایت سرمایههای اندک برای تاثیرگذاری بیشتر در توسعه  زیرساخت‌های بخش کشاورزی شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 126 صندوق غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور فعالیت دارد گفت: صندوق‌های تخصصی، منابع طبیعی، استا‌نی، شهرستانی، زنان روستایی و عشایری از جمله صندوق غیردولتی در بخش کشاورزی است.

 مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی سرمایه این صندوق را 16 هزار میلیارد ریال دانست و تصریح کرد: صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی بیش از هشت‌هزار تشکل تحت پوشش دارد تا توسعه بخش کشاورزی را به سمت بهره‌وری بیشتر هدایت کند.

رضوی با بیان اینکه استان بوشهر در بهرهوری منابع، نمونه کشوری است افزود:این صندوق در سال  86  در استان بوشهر تشکیل شد که دارای 22 میلیارد تومان سرمایه است که این سرمایه به 40میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد:  فعالیت این صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی در بخشهای مختلف است و سهم دولت در بخش زراعت و باغبانی، دام و طیور، عشایر، صنایع ، منابع طبیعی و صندوق زنان روستایی است.

منبع :
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :بوشهر