کد خبر ۵۲۵۷۹۲ انتشار : ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۲

کودکان شیرازی بر مسند مدیرکل بهزیستی تکیه زدند

شیراز- ذاکرنیوز- گزارش تصویری از آشنا شدن کودکان با وظایف بهزیستی.
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir