آخرین اخبار

کد خبر ۵۲۱۵۶۸ انتشار : ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۴
داریوش کشاورز:

كوتاهى پزشكى/ كوتاهى پليسى

شیراز- ذاکرنیوز -عملکرد برخى مشاغل از جمله پزشكى و پليس تاثير بسزایی بر جامعه دارد و چه بسا عملكرد اشتباه اين دو قشر مى تواند نتايج غير قابل جبرانى همانند از دست دادن جان انسان ها برجای گذارد.

مى دانيم عملكرد هر يك از افراد، بر روند جامعه تاثيرگذار است اما برخى مشاغل از جمله پزشكى و پليس تاثير بيشترى بر جامعه دارند و چه بسا عملكرد اشتباه اين دو قشر مى تواند نتايج غير قابل جبرانى همانند از دست دادن جان انسان ها برجای گذارد.

متاسفانه بارها شنيده ايم كه چگونه قصور اين دو قشر باعث زيانهاى خانمان سوز و گاه حتى باعث از بين رفتن جان انسانها و يا پايمال شدن خون بيگناهى شده است. ديد بيشتر مردم نيز بر اين است كه در چنين حالتهايى كمیسيون ها و جلساتى كه براى روشن شدن قصورات برگزار مى شود، سعى در حمايت از نيرو و پرسنل خود را دارند و بنظر میرسد حق مظلوم بدرستی و سریع داده نمى شود. در حالی که شواهد، اسناد و نمونه های بسیاری در جامعه نشان می دهد که حقوق انسانى، اخلاقى، دينى، شرعى و شهروندى بسيارى از مردم در حوزه های درمان و انتظامی پايمال می شود. مبادا گسترش چنين عملكردها و رفتارهايى با بی تفاوتی مدیران ارشد این نهادها همراه شود که به دنبال آن، نابسامانى جامعه افزون مى شود. از دیدگاه دیگر، پزشک و نیروی انتظامی با این سخن از امام علی(ع) كه "هر چه براى خود مى پسندى براى ديگران بپسند و هر چه براى خود نمى پسندى براى ديگران نيز مپسند " در حق ديگران رفتار نمايند.لذا بهتر است هر پزشك يا پليس خود را به جاى طرف مقابل که حقش ضایع شده است، بگذارد و هرگز به خود اجازه ندهد در انجام وظیفه و اصول اخلاق حرفه ای کوتاهی کند. یادمان باشد كه اگر هر فرد در جایگاه شغلی خود (پزشك، پليس، معلم، پرستار، شركت بيمه، راننده، پرستار، كارمند و...) بخواهد در كار خود قصور كرده و نتيجه و جزاى کوتاهی عمل خود را نبيند، نتیجه ای جز جامعه اى از هم گسيخته و نابسامان همراه نخواهد داشت. و هر فردی مى داند بعد از قصور میتواند به نحوی موضوع را خاتمه دهد و درمواقعی نیز تقصیر را گردن بقیه بیندازد. اما نمی داند که این چرخه فلاکت بار به خودش نیر باز می گردد. مثلا يك نفر در شغل خود قصور مى كند، اما از سوى دهها شغل جامعه قصور در حقش مى شود. البته کم نیستند افراد باوجدان و متعهد که در شغل و جایگاهی که هستند، وظایف خود را بنحو احسن انجام می دهند و دلسوزانه به امور مردم رسیدگی میکنند. اما عملکرد ناشایست دیگر افراد باعث می شود که در اذهان عمومی اینگونه جای گیرد که افراد این مشاغل کم کاری می کنند و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود. لذا می بایست فردی که به وظایفش پایبند می باشد نیز نسبت به قصور دیگر همکارانش بی تفاوت نباشد و اشتباهات آنها را گوشزد کند.
پس همگان همانگونه كه دوست نداريم در حقمان ظلم و كوتاهى شود در حق ديگران ظلم و كوتاهى نكنيم.
براى آشناتر شدن بيشتر با اين موضوع به يادداشت برنده يا بازنده مراجعه شود.
داريوش كشاورز - سرپرست ذاكرنيوز استان فارس ٩٧/٠٦/٢٧

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :