کد خبر ۵۱۷۰۰۰ انتشار : ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۵

سخنرانی استاد رحیم‌پور در مورد ریشه سکولاریسم در حوزه‌ علمیه +فیلم

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :