آخرین اخبار

کد خبر ۵۱۴۶۹۶ انتشار : ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۲۵

اقدام مسلحانه منافقین شب گذشته در شهر قهدریجان به طرف پایگاه بسیج!+فیلم

جوجه منافق فکر کردی نصف شب به دیوار مسجد تیر بزنی و در بری کار جمهوری اسلامی تمومه!
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :