آخرین اخبار

کد خبر ۵۱۴۰۶۴ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۵۸

فیلم/ پشت پرده افزایش قیمت دلار

بررسی دلایل افزایش قیمت دلار در برنامه پایش: انحصارگرایان با افزایش قیمت دلار می خواهند مانع امضای مصوبه تعمیق بازار ثانویه ارز توسط رئیس جمهور شوند.
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :