آخرین اخبار

کد خبر ۵۱۴۰۶۳ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۵۶

فیلم/ سفارش تخم کفتر برای بعضی مسئولین!

انیمیشنی از مجموعه طنز دیرین دیرین با موضوع سکوت دولتی ها در قبال مشکلات اقتصادی اخیر در کشور را مشاهده می کنید.
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :