آخرین اخبار

کد خبر ۵۱۱۸۹۵ انتشار : ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۳
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران خبر داد

حریق در برج مسکونی

سخنگوی سازمان آتش نشانیآتش سوزی در یک برج مسکونی در تهران خبرداد

جالال ملکی از آتش سوزی در یک برج مسکونی خبرداد

منبع : فارس
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :تهران