آخرین اخبار

کد خبر ۵۰۶۹۱۳ انتشار : ۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۱

عکس/ ترکیه در انتظار انتخابات

ترکیه روزهای حساسی را تجربه می کند و شهرهای بزرگ این کشور در انتظار انتخابات ریاست جمهوری با مدل نظام ریاستی و انتخابات پارلمانی هستند. انتخابات سراسری ترکیه روز 22 ژوئن برابر با 3 تیر برگزار خواهد شد

 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :