کد خبر ۵۰۶۴۵۰ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۳
حسن رضایی هفتادر، صفر نصیریان

تبیین شاخصه های مثبت شخصیت انسان از منظر نهج البلاغه

رویکردهای مختلفی در تبیین شاخصه های مثبت شخصیت انسان وجود دارند. رویکرد دینی با محوریت نهج البلاغه، یکی از رویکردهای مهم در شناخت شاخصه های مثبت شخصیت است.

چکیده

رویکردهای مختلفی در تبیین شاخصه های مثبت شخصیت انسان وجود دارند. رویکرد دینی با محوریت نهج البلاغه، یکی از رویکردهای مهم در شناخت شاخصه های مثبت شخصیت است. این رویکرد، به دلیل طرح شاخصه های شخصیت به صورت بنیادی، جامع و نظام مند مورد توجه است. بر این اساس، ایمان اصلی ترین شاخصه مثبت شخصیتی به شمار می آید و به عنوان رکن رکین شخصیت مورد توجه است. این شاخصه در مرحله بعد، خود به چهار شاخصه دیگر تقسیم می شود که پایه های ایمان را شکل می دهند. این چهار شاخصه عبارتند از: صبر، یقین، عدالت و جهاد. در مرحله نهایی نیز هر یک از این چهار شاخصه، به چهار شاخصه دیگر تقسیم می شوند و در مجموع، با احتساب ایمان به عنوان اصلی ترین شاخصه، 21 شاخصه شخصیتی را شکل می دهند.
کلیدواژگان: شاخصه های شخصیت، نهج البلاغه، ایمان، صبر، یقین، عدالت، جهاد

نویسندگان:
حسن رضایی هفتادر، صفر نصیریان

مجله پژوهش های اخلاقی - سال هشتم، شماره 3، بهار 1397.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع : فارس
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir