آخرین اخبار

کد خبر ۵۰۶۳۱۲ انتشار : ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۲۵
جانشین

مطرح ترین جانشین شهرداری اهواز کیست؟

دکتر احمد سیاحی مدیری انقلابی،به عنوان جانشینی شهرداری کلانشهر اهواز مطرح شده است.

به گزارش ذاکرنیوز،بر اساس آخرین اخبار از جلسات شورای اسلامی کلانشهر اهواز،حاکی از آن است که معاون سابق عمرانی استانداری خوزستان،دکتر احمد سیاحی که مدیری انقلابی است به عنوان مطرح ترین گزینه برای جانشینی شهرداری کلانشهر اهواز در نظر گرفته شده است.

انتشار: سیاوش باران وند

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir