کد خبر ۵۰۴۶۸۲ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۹

ترامپ لیموزین خود را به رخ رهبر کره شمالی کشید+فیلم

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :