کد خبر ۵۰۳۹۹۲ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۵
زهره اخوان مقدم ,زهره دانشی کهن

بررسی قرائات منسوب به ائمه(ع) در سوره مائده

تحلیل قرائات منسوب به معصومان ع از مباحث در خور در عرصه تفسیر است و تحلیلی و بررسی روایات تفسیری و فقهی قرائات نتایج جالب توجهی را به دست می‌دهد که بارزترین نتیجه آن، پی بردن به ارزشمندی این قرائات و روایات مربوط به آنهاست.

به گزارش ذاکرنیوز؛تحلیل قرائات منسوب به معصومانb از مباحث در خور در عرصه تفسیر است و تحلیلی و بررسی روایات تفسیری و فقهی قرائات نتایج جالب توجهی را به دست می‌دهد که بارزترین نتیجه آن، پی بردن به ارزشمندی این قرائات و روایات مربوط به آنهاست هر اینکه در کنار دیگر قرائات در تفسیر آیات باید مورد توجه واقع شوند. همچنین توجه به بعضی از قرائات منقول از معصومینb تأثیر بسزایی بر تفاسیر شیعه دارد، ولی مفسران و فقهای شیعه، روایات قرائات را نیز همچون دیگر روایات تفسیری کمتر مورد توجه ویژه قرار داده‌اند، در حالی که این روایات در خور اهتمام و استفاده بهینه است. این مهم در سوره مائده بیشتر جلب توجه می‌کند.

کلیدواژگان: قرآن، سوره مائده، قرائات، معصومانb، روایات تفسیری

نویسندگان:

زهره اخوان مقدم ,زهره دانشی کهن

پژوهشنامه مطالعات قرائت قرآن - دوره پنجم، شماره 9, پاییز و زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع : فارس
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir