کد خبر ۵۰۳۹۹۰ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۵

طراحی مدلی به ‌منظور امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی در اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء یک پارادایم جدید است که ایده اولیه آن بر اساس تعامل مستمر انواع چیزهایی که در اطراف ما هستند ایجاد شده است.

به گزارش ذاکرنیوز؛زمینه و هدف:اینترنت اشیاء یک پارادایم جدید است که ایده اولیه آن بر اساس تعامل مستمر انواع چیزهایی که در اطراف ما هستند ایجاد شده است، این تعامل مستمر باعث به خطر افتادن امنیت اطلاعات و حریم خصوصی افراد گردیده، زیرا سازوکارهای مؤثری برای شخصی سازی حریم خصوصی در این پارادایم، پیاده‌سازی نشده است.
روش‌شناسی: ابتدا از طریق مطالعه پژوهش­های گذشته، شناخت نسبتاً جامعی در خصوص پژوهش به دست آمده و مدل مفهومی اولیه طراحی گردید، سپس با استفاده از روش دلفی در 4 مرحله، مدل مورد ارزیابی خبرگان قرار گرفت و پس از به روز رسانی و اصلاح، مدل ثانویه ارائه شد.
یافته ها: بیش از 50درصد خبرگان، تقسیم بندی سه گانه مدل اولیه و عوامل اصلی تاثیر گذار در امنیت اطلاعات و حریم خصوصی افراد را در  هر طبقه، تائید نمودند. همچنین ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ­های اعضاء، در دور چهارم 522/0 بود، که با توجه به اینکه تعداد اعضای نشست بیش از 22 نفر است این میزان از ضریب کندال، کاملاً معنادار به حساب می­آید.
نتیجه گیری: این پژوهش با در نظر گرفتن ابعاد مختلف حریم خصوصی و کیفیت داده­های محتوایی و الزامات آن­ها در پارادایم اینترنت اشیاء، مدل مفهومی ارائه نمود، که بر اساس آن، امکان شخصی سازی «حریم خصوصی» و «کیفیت داده­ها» فراهم گردیده و امنیت اطلاعات در اینترنت اشیاء افزایش می­یابد و براساس نظر خبرگان، مدل اولیه تأیید شده وپس از اصلاح به روز رسانی، مدل ثانویه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیاء؛ حریم خصوصی؛ کیفیت داده‌های محتوایی؛ اعتماد

فصلنامه انتظام اجتماعی - دوره 9، شماره 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع : فارس
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir