آخرین اخبار

کد خبر ۵۰۳۹۱۰ انتشار : ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۲۶

فیلم/ خروش مردم روزه دار ایران در حمایت از فلسطین

با آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس، مردم شهرهای مختلف ایران وحدت خود در اعلام انزجار از رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آن را به نمایش گذاشتند.
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir