آخرین اخبار

کد خبر ۵۰۳۹۰۹ انتشار : ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۲۱

مراسم احیای شب بیست و یکم رمضان در زندان اوین+عکس

مراسم احیای شب بیست و یکم رمضان، بامداد چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ با حضور مددجویان جرائم مالی در اندرزگاه های چهارم و هفتم زندان اوین تهران برگزار شد.

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir