کد خبر ۵۰۲۷۶۹ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۷

شعرخوانی جواد اسلامی در حضور رهبر انقلاب+فیلم

بگذارم بگویم که نگیرند به بازی، تیغ سخنم را دله دزدان «حجاز»ی!حاشا که نشینیم و تو در بیشه رستمبر گرده یاران علی اسب بتازی! رهبرانقلاب: غلط میکنه!

 
  

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :