کد خبر ۵۰۰۸۷۹ انتشار : ۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۴۴
مدیر آموزش وپرورش شهرستان شادگان

کسب رتبه استانی در جشنواره درس پژوهشی

  کسب رتبه برتر استانی در جشنواره ی درس پژوهی مقطع ابتدایی توسط گروه پژوهشی شهرستان شادگان مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان گفت: گروه پژوهشی آموزشگاه طباطبایی ، گروه پژوهشی آموزشگاه شاهد نجمه ، گروه پژوهشی آموزشگاه عدل ، آموزشگاه جهان آرا رتبه برتری جشنواره ی درس پژوهی مقطع ابتدایی را کسب کردند.

عزیز مقدم در گفت و گو با  ذاکرنیوزخوزستان با اعلام این خبر اظهار کرد: درس پژوهی مدل تبدیل مدارس به سازمان های یادگیرنده است. وی افزود: فرصت وبستری است که دانش آموزان از طریق روش پروژه با کوشش فردی یا گروهی درباره یک موضوع خاص به کسب دانش مهارت و نگرش خاص می رسند.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: در جشنواره ی درس پژوهی دوره ی ابتدایی شهرستان در سال تحصیلی 15 گروه شرکت نمودند و نیز خاطرنشان شد : گروه درس پژوهی آموزشگاه علامه طباطبایی ، گروه درس پژوهی آموزشگاه عدل ، گروه درس پژوهی آموزشگاه نجمه ، گروه درس پژوهی آموزشگاه جهان آرا چهار گروه از پانزده گروه مقام برتر استانی را به دست آوردند.

ناصرحکیمی

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir