آخرین اخبار

کد خبر ۴۹۹۱۷۱ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۴
شرفی داور فوتبال

جوادشرفی اولین مدرس آمادگی جسمانی داوران خوزستان

جوادشرفی بعنوان اولین مدرس آمادگی جسمانی داوری فوتبال خوزستان معرفی شد

جواد شرفی به لقب اولین مدرس آمادگی جسمانی داوری فوتبال از استان خوزستان دست یافت

 

به گزارش ذاکرنیوز در پی اجرای دومین دوره ی آموزشی وارزیابی آمادگی جسمانی داوران به میزبانی استان زنجان، آقای جواد شرفی وبا توجه به شایستگی ها ولیاقت ایده آل جسمی وفکری، بعنوان نماینده از استان خوزستان معرفی شد

 

 آقای شرفی پس از اینکه این دوره را با موفقیت پشت سر گذاشته است ، میتواند بعنوان مدرس آمادگی جسمانی داوران در استان وکشور فعالیت کند.

 

علی دغاغله ( مرعی )

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir