کد خبر ۴۹۳۶۵۳ انتشار : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۰

شهروندان بهبهانی در انتظا ر احداث فرود گاه

همانطوریکه که مخاطبین محترم مستحضر هستند شهرستا ن بهبها ن یکی از شهرستان های قدیم استان خوزستان و مهد نخبگان و آزادگان بوده این شهرستان در گلوگاه استان های خوزستان، بوشهر، کهگیلویه وبویراحمد و فارس قرار گرفته لازم به ذکر است این شهرستان دارای دانشگاهای متعدد و استادان بوده و از طرفی بازاریان بهبهان مراوده تجاری با تهران و شیراز و اهواز داشته روی این اصل احداث فرودگاه منا سب در این شهرستان اجتنا ب ناپذیر بوده

 همانطوریکه  که مخاطبین محترم مستحضر هستند شهرستا ن بهبها ن یکی از  شهرستان های قدیم استان خوزستان و مهد  نخبگان و آزادگان بوده این شهرستان در گلوگاه  استان های خوزستان، بوشهر، کهگیلویه وبویراحمد و فارس قرار گرفته لازم به ذکر است  این شهرستان  دارای دانشگاهای متعدد و استادان  بوده و از طرفی بازاریان  بهبهان مراوده تجاری با تهران و شیراز و اهواز داشته روی این اصل احداث  فرودگاه منا سب در این شهرستان اجتنا ب ناپذیر بوده و بی شک در رونق تجاری و اقتصادی  اثر گذار است تا آنجایی که ما حضور ذهن داریم بیش از چندین دوره نامزدهای انتخاباتی  که معمولا  در بعضی از موارد دید وسیع  وبالایی دارند در تبلیغات  انتخاباتی خود وعده تاسیس فرودگا ه را داده اند ما تا کنون در حسن نیت وعلاقه مندی آنان به توسعه شهرستان و بر خورداری مزایای بیشتر وامکانات  رفاهی مرم تردیدی به خود راه نداده است ولی مرور زمان وعملی  نشدن وعده های  تبلغاتی در  زمینه های  مختلف  ترجیحا  باعث دل سردی و نا امیدی می گردد یکی از مواردی که موکلین  از نماینده وقت خود در مجلس داشته  و دارند  آن است که اطلاع رسانی شفاف و گویا  نمی نمایند اگرصادقانه به مردم بگویند بعضی ازتقاضاها از جمله احداث فرودگاه در بهبهان امکان ندارد شهروندان دیگرانتظار نمی کشند واز وسایل نقلیه موجود جهت مسافرت های برون شهری خود استفاده می نمایند یکی از معمرین به خبرنگار ما گفت نامزدهای انتخاباتی در روزهای نخستین تبلیغات همه جوانب را در نظر می گیرند و صله ارحام می کنند به بیمارستان می روند و از بیماران  با گل و شیرنی دل جویی وعیادت می کنند در مراسم ختم خانواده های مختلف به دقت شرکت می نمایند که مبادا کسی از قلم بیفتد و خلاصه سعی دارند جذب قلوب بنمایند. این شهروند در گفت و گو  با ما افزود ولی نمی دانیم  چه جادو و سری دراین صندلی سبز و دل چسب مجلس وجود دارد که یکباره همه  چیزفراموششان می شوند و حتی یا پاسخ  تلفن آنهایی که تا نیمه های شب درستاد آنان فعالیت کرده نمی دهند و مدعی هستند که ما وقت پاسخگویی نداریم تجربه ثابت  کرده  این گونه نمایندگان از دوره ی بعد چون محبوبیت  خودرا از دست داده اند  دیگر راه به مجلس نمی یابند و نوبت به دیگری می رسد  امیدواریم این نمایندگان از گذشتگان پند گیرند وتا فرصت دارند در جهت رفع مشکلات شهرستان سعی بنمایند  زیرا  به فرموده امام علی  فرصت مانند ابر بهار است که زود گذراست خداوند همه ی ما را به صراط مستقیم رهنمود فرمایید. 

پیشسکوت مطبوعات جنوب پرویز خلیجی بهبهان

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir