کد خبر ۴۹۳۰۱۵ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۳

فیلم واکنش وزیر ارتباطات وقتی روحانی از قول او اعلام می‌کند ۲ میلیون شغل در فضای مجازی ایجاد شده است!

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :