کد خبر ۴۹۲۲۲۷ انتشار : ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۴۷
مردم هندیجان معترض شدند

اعتراض مردم هندیجان به عدم حضور وزیر نیرو در شهرستان

انتقاد کشاورزان ومردم هندیجان از عدم حضور وزیر نیرو در این شهرستان

انتقاد شدید مردم وکشاورزان بندر هندیجان ازعدم حضور وزیر نیرو به این شهرستان

 

 

بندر هندیجان یکی ازشهرهای جنوبی استان خوزستان با۹۵کیلو مترمرز باحاشیه خلیج فارس ازجمله محرومترین بنادر ی قرار دارد که درزمستان زمینهای کشاورزی ازتب بی أبی میسوزد دربندر کشاورزی زبازدبودکه بازمینهای کشاورزان روزگارشان راسپری میکنند رودخانه زهره ازبزرگترین رودخانه های پایین دست که ازاستان کهگلویه بوراحمد قراردارد به این رود سرأزیر میشود که کشاورزان درسالهای گذشته باکشت درمزارع خودنان آورخانواده بودند متاسفانه باساخت ۲سد دربالا دست رودخانه زهره به نام آسک و کوثر بزرگترین ضربه به اقتصاد کشاورزی منطقه هندیجان لطمه بسیاری را وارد کرده که این امر باعث شده تعداد بسیاری ازکشاورزان ودامداران با رهاکردن زمینهای خود یافروش دامهایشان دست ازکار کشیده ویا ازمنطقه کوچ نمودند

 

 

جناب اردکانیان وزیر محترم نیرو بندر هندیجان ازمهمترین بنادر استان خوزستان وکشوربشمار میرود که درسالهای گذشته رشد کشاورزی أنقدر بالابود که کشت هندوانه ودیگر اقلام کشاورزی أن حتی به کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس ودیگرکشورهای أسیایی واروپایی صادر میشد باید به شما وزیر خطاب کرد چگونه مردم این بندر درسالهای ۸سال دفاع مقدس اولین مبارزان وخط شکنان جبهه ها و مرزها درجنگ بودند وبا۱۳۶شهید وچندین جانباز افتخاری وسند بزرگی رابرای کشور ونظام آوردند

 

 

مردم این بندر بعد ازجنگ باحضور درانتخابات درتمامی صنحه ها برای پشت بانی ازانقلاب راازخود نشان دادند، باید به شما وزیر افتخار کرد باتشریف فرمایی شما به استان خوزستان حداقل از وضعیت اسف بار أب شرب کشاورزی باسرکشی ازرودخانه خشک شده زهره ازنزدیک بازدید میکردید وتاسف شما مرحمی برزخم قشر کشاورز ودامداروروستاها واهالی بندر هندیجان میشد سوال اینجا أیا شما میدانید بندر هندیجان درکجای استان خوزستان وکشورایران قراردارد یاخیر،

 

ناصرحکیمی خبرنگار بندرهندیجان

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
0
علی.گشتی ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۲

احسنت برادر حکیمی.کشاورزی که نابود شد.تلاش کنید نفسهای آخر هندیجان از دست نره.خشکی که از دست رفت.تلاش کنید که دریا را نگیرند.نابود باد هر که نتواند هندیجان وهندیجانی جماعت را ببیند.

پاسخ