کد خبر ۴۹۱۹۸۹ انتشار : ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۴

شعارهای یک جانباز ارتش هنگام رژه و عبور از جلوی جایگاه و در حضور حسن روحانی+فیلم

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :