کد خبر ۴۹۱۹۵۸ انتشار : ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۱

متن و حاشیه دیدار دکتر جلیلی با کولبران و مردم بانه+فیلم

در جلسه شنبه با رییس جمهور موضوع بسته شدن مرز را مطرح میکنم و ان شاءلله مشکل حل خواهد شد.سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :