آخرین اخبار

کد خبر ۴۸۹۶۷۶ انتشار : ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۵

فیلمی که کودکان فلسطینی از قاسم سلیمانی بابت تلاشهایش برای فلسطین تشکر می کنند؟

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :