کد خبر ۴۸۹۶۵۷ انتشار : ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۷

هدف قرار گرفتن يكي از موشكهاي آمريكايي توسط سامانه موشكي سوريه در آسمان دمشق+فیلم

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :