کد خبر ۴۸۹۴۴۴ انتشار : ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۸
گزارشی از علی دغاغله

چهارسرنشین پژو405با رهاکردن خودرو پابه فرارگذاشتند

فرارچهارسرنشین ماشین سواری پژو

فرار چهار سرنشین از ماشین سواری 405 در سوسنگرد هم اکنون

 

 

امروز جمعه (97/1/24) و درساعات اولیه ی صبح وطبق اظهارات شاهدان عینی یک دستگاه ماشین سواری ( پژو 405 ) به رنگ نقره ای حامل چهار سرنشین که جملگی جوان هستند از طرف پل مالکیه ی غربی به طرف خاکریز رودخانه ی کرخه در حال حرکت بودند که راه را بنبست دیده وبه قصد برگشت دور میخورند وبعلت باریکی راه قسمت جلوی ماشین به طرف پرتگاه سقوط کرده وراننده قادر به کنترل ماشین نمیشود و خود وسه سرنشین از ماشین پیاده شده وپا به فرار میگذارند.

 

شاهدان عینی اضافه کردند که پس از رسیدن به محل حادثه مدارک ماشین را در پایین پرتگاه پیدا کردند و ظاهرا صاحب مدارک خانمی است از مسجد سلیمان که احتمال میرود ماشین سرقتی میباشد. شاهدان به پلیس 110 تماس گرفته و بعد از دقایقی نیروهای انتظامی سوسنگرد در محل حاضر شده و اقدامات وتفحصات اولیه را انجام دادند.

 

 

علی دغاغله ( مرعی )

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir