کد خبر ۴۸۹۳۴۰ انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۵

زندگی در کره شمالی+عکس

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir