آخرین اخبار

کد خبر ۴۷۷۹۴۱ انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۵
رهبر انقلاب:

اینجا منطقه‌ی ماست، هروقت خواستیم در آمریکا حضور پیدا کنیم با شما مذاکره می کنیم+فیلم

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :