آخرین اخبار

کد خبر ۴۷۷۳۵۲ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۸

پانوشت جشن هرزه گویی دانشگاه کاشان

در چند ماه گذشته اتفاقات قابل توجهی در کاشان رخ داد ؛قصه دعوت از خانم معتمد آریا با حاشیه های منطقه ای و کشوری ؛قصه شو زیور آلات در خانه تاریخی و عوارض تاسف بار آن و از همه اسفناک تر دسته گل جدید برگزاری جشن هرزه گویی در دانشگاه پزشکی کاشان ...

به گزارش ذاکرنیوز، جالب اینست که بعد از این اتفاقات، بسیاری ارگانها ونهادهای فرهنگی شهر "وااسلاما" سرمی دهند و "وامصیبتا" می گویند و انتقاد می کنند و تحلیل می نمایند و خلاصه افاضات می فرمایند که چرا چنین شد و چرا چنان نشد و چرا چنان نخواهد شد و ... .

جالب تر اینکه هرکدام از نهادهای فرهنگی این وقایع را از زاویه دید متفاوتی تحلیل می کنند یکی با نگاه دینی یکی با نگاه قانونی یکی با نگاه سیاسی و یکی بانگاه ارزشی و قس علی هذا ... .

اما به نظر می رسد سوال مهمی که کمتر به آن توجه می شود اینست که :

عامل اصلی ایجاد این حاشیه ها در شهر دار المومنین کاشان چیست؟

چرا هر از چند گاهی سناریوی تازه ای در این شهر رقم می خورد و حال عمومی مومنان را خراب می کند؟

پاسخ خیلی ساده است ؛ امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :کسی که مشغول به مسائل غیر مهم بشود مصلحت های مهمتر را از دست خواهد داد.

وقتی سرچشمه گل آلود است اگر در پایین دست ها ؛ صدها نفر هم بنشینند و بخواهند کدورت و تیرگی آب را بزدایند هیچ فایده ای مترتب نخواهد شد چرا که :

سرچشمه شاید گرفتن به بیل                چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

متاسفانه وقتی مدیریت کلان فرهنگی در مسئله "انتخاب مدیران و کارگزاران نهادها" دقت و وسواس وافی و کافی را به خرج نمی دهد و پیشینه و پسینه نامزدهای مدیریت شهری را بررسی نمی کند و  باسهل انگاری و مماشات و گاهی هم رانت و بده بستان های سیاسی؛ مدیران اصلی و داخلی برخی ادارات و ارگانها انتخاب می شوند و به تعهد و تخصص توجهی نمی شود ؛ نتیجه اش بهتر از چیزی که هست نخواهد بود و این طبیعی است که دائما در پایین دست منتظر دسته گلی جدید از ارگان و نهاد جدیدی باشیم ... .

کاش مسئولان کلان فرهنگی سرچشمه فرهنگی شهر یعنی "انتصاب و انتخاب مدیران و کارگزاران" را جدی می گرفتند تا آبروی" شهر مومنان" بازیچه دست بازیگران و طنازان و مطربان نشود .

انتهای پیام/82

مهدی اسماعیلی نویسنده و پژوهشگر حوزوی

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir